fbpx Skip to main content

Vragen?

Wat moet ik doen bij autoschade?

Bij autoschade dient u zo spoedig mogelijk uw schade te melden mits een aangifte bij uw verzekeraar of makelaar. Bij schade met derden is het van belang dat u het Europees aanrijdingsformulier heeft ingevuld en dat deze door de betrokken partijen is ondertekend.

 

Wat moet ik doen indien mijn voertuig niet meer rijdt na het ongeval?

Op uw verzekeringskaart heeft uw verzekering een telefoonnummer vermeld naar waar u kan bellen bij ongeval. Zij zullen u een depannagedienst aanbieden. Zit de depannagedienst niet mee in je polis, dan kan je steeds contact opnemen met depannage ’t Ankertje, met wie we al jaren samenwerken.

Depannage ’t Ankertje: 0487/43.50.30

Wat moet ik doen als ik in mijn recht ben?

Als u een ongeval heeft gehad, kan u zich zonder afspraak aanmelden voor een schadebestek. Tijdens dit eerste contact nemen we foto’s van de schade en kopies van de boorddocumenten. Reken voor dit eerste contact een 15 tal minuten. Nadien wordt op basis van deze gegevens een schadebestek (via het informex-systeem) opgemaakt en doorgestuurd naar uw verzekering, de aangestelde expert,  uw makelaar of naar u.  Wij kunnen ons nu een beeld vormen van de herstelling en de duurtijd, zodat we de herstelling kunnen inplannen.

Wat is Claims360?

Op het Claims360 platform kunnen alle betrokken partijen bij een schadegeval (verzekeringsmaatschappij, makelaar, deskundige en hersteller) hun opdrachten opvolgen.

Dankzij Claims360 kan elke betrokken partij zijn opdrachten snel terugvinden en een duidelijk overzicht krijgen over het dossier. Afhankelijk van de van hun rol in het schadeproces en de bevoegdheid van de gebruiker kunnen de opdrachten ook bewerkt worden of kan een bepaald gedeelte ervan bewerkt worden.

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben voor het ongeval en omnium verzekerd ben?

Ook in dit geval kan u zich zonder afspraak aanbieden voor een schadebestek. Tijdens dit eerste contact nemen we foto’s van de schade en kopies van de boorddocumenten. Reken voor dit eerste contact een 15tal minuten. Nadien wordt op basis van deze gegevens een schadebestek opgemaakt en doorgestuurd naar uw verzekering, de aangestelde expert,  uw makelaar of naar u.  Indien de herstellingskost hoger is dan het bedrag van uw vrijstelling kan het dossier gewoon via uw omnium verlopen. Is de herstellingskost lager dan de vrijstelling kan u overgaan tot het maken van een afspraak voor herstelling.

Wat moet ik doen als de schade aan mijn wagen niet verzekerd is?

Ook dan kan u zich zonder afspraak aanmelden voor een schadebestek. Indien het lichte schade betreft, kunnen we u misschien ter plaatse een richtprijs geven, zoniet wordt een bestek opgemaakt en naar u doorgestuurd per mail.

Moet er steeds een expertise gebeuren voor de schade aan mijn wagen?

Indien de schade aan uw wagen gedekt wordt door de verzekering, zal een expertise moeten plaatsvinden voor de schade aan uw wagen te begroten. Daar we erkend hersteller zijn voor tal van maatschappijen gebeurt dit vaak via tele-expertise. Dan hoeft er geen expert ter plaatse te komen. Voor bepaalde schades zal echter steeds een expert aangesteld worden om de schade aan uw wagen te begroten, bijvoorbeeld bij kans op totaal verlies, of bij onderliggende schade. Dit wordt, in de mate van het mogelijke, gecombineerd met de afspraak tot herstelling zodat u op dat moment kan beschikken over een vervangwagen. Bij expertise alleen wordt er geen (gratis) vervangwagen voorzien.

Wie betaalt het bedrag van de vrijstelling?

Verzekeringsmaatschappijen werken tegenwoordig met 2 soorten vrijstellingen. De vaste vrijstelling en de Engelse vrijstelling.
Bij een vaste vrijstelling weet u vanaf u de polis ondertekent, dat er u bij schade in omnium een vrijstelling zal aangerekend worden. Dit bedrag zal na de herstelling bij afhaling van de wagen aan u aangerekend worden. Deze kan contant of met bancontact betaald worden.
Het bedrag van de Engelse vrijstelling daarentegen valt weg, indien de hertellingskost hoger is dan dit bedrag. U hoeft in dat geval géén vrijstelling te betalen.
Bij eventueel verhaalbare schade zal het bedrag van de vrijstelling u terug vergoedt worden door verzekering als er toch een akkoord met tegenpartij bekomen is.

Heb ik recht op een vervangwagen?

Tijdens de duur van de herstelling hebt u recht op een vervangwagen. Als u gecontacteerd wordt dat de wagen klaar staat ter afhaling, dient de vervangwagen binnen de 24u terug binnen geleverd te worden.

Wat is smart repair? (Small Area Repair Techniques)

Smart Repair of Spot repair technieken herstellen eenvoudig en snel kleinere autoschades. deze manier van repareren zorgt ervoor dat uw wagen snel terug ter beschikking is en de herstelkost aanzienlijk lager is. Dankzij de technieken kunnen beschadigde onderdelen herbruikt worden in plaats van deze te vervangen. Op deze manier wordt de kost gedrukt.

Wat is uitdeuken zonder spuiten?

Uitdeuken zonder spuiten is een smart repair techniek. Deuken kunnen uit de auto worden gehaald zonder dat dit deel opnieuw gespoten dient te worden. Deze reparatie is financieel voordeliger en tevens beter voor het milieu.   Het betreft deuken veroorzaakt door winkelwagentjes, openslaan van portieren, parkeerdeukjes, maar ook hagelschade. Bij deze herstelmethode worden deuken onzichtbaar uitgedrukt of via lijmtechniek uitgetrokken.

Wat houdt economisch "totaal verlies" in?

Economisch of financieel ‘totaal verlies’ betekent dat de herstelkosten en wrakwaarde bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de dagwaarde van de auto. Kortom, het is financieel niet meer de moeite waard om de auto te laten repareren. U krijgt dan van de verzekering de dagwaarde uitgekeerd. De dagwaarde is het gemiddelde tussen de in- en verkoopprijs, vastgesteld door de verzekeringsexpert in samenspraak met de verzekerde. De wrakwaarde is de waarde van het voertuig in de niet-herstelde toestand.

Wat houdt technisch "totaal verlies" in?

Technisch ‘totaal verlies’ houdt in dat het technisch niet meer verantwoord is om de auto te herstellen.

Mijn schade is niet verzekerd, heb ik ook recht op een vervangwagen?

Ja, wanneer u de autoschade conform het bestek laat repareren bij ons.

Kan ik een online afspraak maken voor reparatie van de schade aan mijn voertuig?

Neen, er worden enkel telefonische afspraken gemaakt voor carrosserieherstellingen. Na het eerste contact waarbij we een schadebestek hebben opgemaakt, hebben we een beeld kunnen vormen van de schade en kunnen we de herstelling beter inplannen in ons druk werkschema maar ook rekening houdend met uw planning. Ook de duurtijd kunnen we nu beter inschatten. Daar we de klanten ook vervangwagens aanbieden, moeten we ook rekening houden met de beschikbaarheid van deze vervangwagens.

Kan ik bij een onderhoud ook een vervangwagen krijgen?

Ook bij onderhoud en servicewerken kan u een vervangwagen krijgen, tegen betaling.